Dit is een GRATIS hybride event; u kunt het online volgen én er is plek voor max. 30 deelnemers om mee te discussiëren in de zaal.

Thuiswerken is de nieuwe norm. Ook als de coronacrisis achter de rug is, zal een deel van het werk vanuit huis blijven gebeuren, zo verwachten Nederlanders. Over het algemeen wordt meer thuiswerken als positief ervaren. Maar dat neemt niet weg dat er ook minder positieve kanten zijn. Thuiswerkers worden geconfronteerd met psychische en lichamelijke klachten. Een aanzienlijk deel voelt zich eenzaam, kampt met concentratieproblemen en heeft moeite met het ontwikkelen van een goede privé-werkbalans en een verantwoord werkritme.

Thuiswerken lijkt dus blijvend te worden. Maar er is nog nauwelijks gedegen HR-beleid om de thuiswerker te begeleiden en ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde werkhouding. Wat kan HR doen en wat kan de ambtenaar zelf doen? Welke tools kunnen daarbij worden ingezet en wat zijn de succes- en faalfactoren?

Al deze aspecten van het thuiswerken komen aan de orde in deze bijeenkomst in de serie De Gezonde Ambtenaar, die zorgverzekeraar IZA in samenwerking met Binnenlands Bestuur organiseert. Tijdens de bijeenkomst Thuiswerken, de volgende fase, gaat u in gesprek met onderzoeker Peter Kruyen van de Radboud Universiteit, die onlangs een uitgebreid onderzoek deed naar thuiswerken onder ambtenaren. Verder zullen deskundigen op het gebied van HRM, ergotherapie en work-life balans u bijpraten over verantwoord thuiswerken en wordt u actief aan het werk gezet in de workshop ‘Werk en privé in balans – De kunst van het thuiswerken’ van Pure Talent Opleiding & Training.

Sprekers

Marleen Hendriks

Dr. Klaske Veth

Irma Stroet

Peter Kruyen

Aanmelden

Meld u aan voor het debat ‘De thuiswerkende ambtenaar’ op 16 november 2020 in Antropia, Driebergen.

Locatie

Hou me op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de evenementen van Binnenlands Bestuur, laat dan uw gegevens achter.


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met: