Programma

Wanneer: maandag 16 november 2020
Waar: Antropia, Driebergen

Dit is een GRATIS hybride event; u kunt het online volgen én er is plek voor max. 30 deelnemers om mee te discussiëren in de zaal.

Dagvoorzitter Elisabeth van de Hoogen in gesprek met de mensen in de zaal en beantwoordt de vragen/chats van de mensen thuis.

Wat doet thuiswerken met de ambtenaar? Universitair docent Peter Kruyen presenteert de laatste gegevens van zijn onderzoek naar de ervaringen van thuiswerkende ambtenaren in corona-tijd.

De gewone routine is goed geregeld bij thuiswerken. Maar is dat het ook wat betreft creativiteit, innovatie en de psychosociale kant van het werk? Die kant wordt vaak onderbelicht, meent Irma Stroet, concerndirecteur bij de gemeente Zaanstad. Zij vertelt hoe deze gemeente met inzet van antropologen de menselijke kant van het werk op afstand terugbracht.

Hoe voorkom je gezondheidsklachten, in hoeverre speelt de leeftijd van de ambtenaar een rol bij de klachten en is het mogelijk een generatiebewust/leeftijdsbewust personeelsbeleid op te zetten gericht op thuiswerk? Hoe voorkom je eenzaamheid? En wat zou de ambtenaar zelf kunnen doen en wat kan de rol van HR daarin zijn? Dr. Klaske Veth, kendocent van de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties, laat de gevolgen zien van thuiswerken aan de kwaliteit van leven, van werk en van welbevinden.

Thuiswerken heeft een andere dimensie gekregen met alle bijkomende uitdagingen. Werken als professional thuis vereist een nieuwe flexibiliteit en inzet, tegelijkertijd zijn heldere doelen en de combinatie met je privéleven minstens zo belangrijk. Kun je aan de hoge verwachtingen, van jezelf en je omgeving, voldoen? En hoe stel je je eigen verwachtingen en de verwachtingen in de organisatie bij, als je lichaam daar bijvoorbeeld om vraagt? In deze workshop van Marleen Hendriks van Pure Talent kijken we naar de druk die de huidige situatie, waarin we allemaal thuis werken, op onze work-life balance legt en gaan we aan de slag met het reduceren van stressoren. Zo krijg jij plezier in thuiswerk èn balans in je privéleven.


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met: